המועצה האזורית שדות דן - אגף חינוך

טופס דיווח רישום לעולים לכיתה א' או לעולים לכיתות ז'/ט'

ב"ה
פרטי ההורים:
הורה1:
כתובת:
הורה2:
כתובת:
מס. תלמידים:
פרטי התלמידים:
תלמיד/ה 1:


פרטי ביה"ס (אליו נרשם):
שם ביה"ס:    עיר ביה"ס:לכבוד,

אגף החינוך

אנו הורי התלמיד/ה הנ"ל, מצהירים כי הפרטים המופיעים לעיל נכונים.


* הערה חשובה: הזכות לקבלת הסעה או מימון הסעה נקבעת בזיקה למיפוי היישובי.


חתימה:
נא תחתום כאן עם העכבר